Điện Cực EDM

23/08/2018 Chili System

Điện cực còn gọi gọn là cực, là một phần tử dẫn điện được sử dụng để tạo tiếp xúc điện của một mạch điện với môi trường cụ thể nào đó, từ đó thực hiện trao đổi điện tử với môi trường (về điện áp hoặc dòng điện). Tổng quan về phương pháp gia công điện cực EDM Hệ thống gia công […]

Xem thêm